අසාධාරණ ලෙස භාණ්ඩ විකුණන වෙළදුන්ගේ බලපත්‍ර අහෝසි

සංචරණ සීමා දමා ඇති කාලය තුළ විවිධ ප්‍රදේශ වල අසාධාරණ ලෙස භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළදුන්ගේ සහ ජංගම වෙළද රථවල බලපත්‍ර අහෝසි කොට වෙනත් වෙළඳ හිමියෙකුට ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.මේ පිලිබඳ අදහස් දැක්වූ සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික රක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න ඇමතිවරයා වැඩි දුර අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේ එලෙස භාණ්ඩ අලෙවි කරන පිරිස් සම්බන්දව පැමිණිලි කිරීමට 1977 අංකයට ඇමතුමක් දිය හැකි බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *