රුපියල් 5000 නොලැබුණේ නම් ඇමතීම සදහා දුරකථන අංකයක්

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදාහැරීම සඳහා ජංගම වෙළෙඳුන් 8,895ක් මේ වන  විට ලියාපදිංචි කර ඇතැයි කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා පවසයි.එම වෙළෙඳුන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 13 නියෝජනය කරමින් අදාළ ලියපදිංචි බලපත්‍ර නිකුත්කර ඇතැයි ද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ වෙත ජංගම වෙළෙඳුන් නොපැමිණියේ නම් හෝ පැමිණි වෙළෙඳුන් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ පැමිණිලි කිරීමට 011 – 2369139 යන දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *