කොවිඩ් හේතුවෙන් පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

දිවයිනේ උද්ගතව ඇති කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය සතු රුධිර සංචිතවල හිඟයක් මතුව තිබෙනවා.

මේ දිනවල දෛනිකව රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීමට පැමිණෙනන්ගේ අඩුවක් පවතින බවයි එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ මහතා පැවසුවේ.

ජාතික රුධිර පාරවිලයන සේවය සතුව දිවයින පුරා රුධිර බැංකු 106 ක් පිහිටා තිබෙනවා.

ආසන්තම රුධිර මධ්‍යස්ථානයට ගොස් රුධිරය පරිත්‍යාග කරන ලෙසයි වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ මහතා පැවසුවේ.

පහත ක්‍රමයන් හරහා ඔබට ඒ සඳහා වේලාවක් වෙන්කරගත හැකියි. 

(Colombo Times)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *