කොවිඩ් ආසාදිතයින්ට නිවෙස් තුළ ප්‍රතිකාර කිරීමේ වැඩපිළිවෙක්

රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් නොකරන කොවිඩ් ආසාදිතයින් නිවෙස් තුළ ප්‍රතිකාර කටයුතු සඳහා යොමු කිරීමට අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා කියා සිටියේ, රෝගී සත්කාර සේවා පිළිබඳව විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් රජය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බවයි.

“නිවෙස්වල රෝගීන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. විශේෂයෙන් උග්‍ර රෝග ලක්ෂණ නොමැති රෝගීන්. ඔවුන්ට රෝහල්වල පහසුකම් ලබාදීම සඳහා අපි කඩිනමින් කටයුතු යොදාගෙන යනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වුණොත් විශේෂ රෝග ලක්ෂණ නොමැති ආබාධවලින් පෙළෙන්නේ නැති රෝගීන්ට දිගටම නිවසේ සිට ප්‍රතිකාර ලබාගන්නත් හදිසි අවස්ථාවක් ඇති වුවහොත් පමණක් රෝහලකට පැමිණෙන්න පුළුවන් ද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි මේ වෙනකොට සලකා බලමින් යනවා. ගැබිණි මව්වරුන්ට සුදුසු එන්නතක් ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරමින් යනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *