අද දිනය වන විට මෙරට කොවිඩ් ව්‍යාප්තියේ දිස්ත්‍රික් වාර්තාව මෙන්න –

මේ වන විට මෙරටින් හඳුනාගෙන ඇති කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වූ සමස්ථ පුද්ගලයින් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ව්‍යාප්ත වී ඇති ආකාරය දැක්වෙන සටහනක් මේ වනවිට නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම සටහනට අනුව වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක් හඳුනාගෙන ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් අඩුම ආසාදිතයින් ගණනක් වාර්තා වී තිබෙනවා

source:colombotimes.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *