ජලාශ 04 ක වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ – ගිං ගගේ, බද්දේගම ජල මාපකයේ අගය පිටාර මට්ටම ඉක්වයි

පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ජලාශ 04 ක වාන් දොරටු විවෘත කර තිබෙනවා.

අධික වැසි සමග නෝර්ටන්, කැනියන්, කුකුලේ ගඟ සහ උඩවලව ජලාශවල වාන් දොරටු විවෘත කර ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පැවසුවේ.

මේ අතර, ගිං ගගේ බද්දේගම ජල මාපකයේ අගය මේ වන විට පිටාර මට්ටම ඉක්වමා ගොස් තිබෙනු දක්නට ලැබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *