කොරෝනා පරාජය කිරීමට රජය මහජන සහය පතයි -දානපතියන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සඳහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කරන්නැයි, රජය පරිත්‍යාගශීලින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.රෝහල් පද්ධතියට අවශ්‍ය ඔක්සිජින් හා පී.සී.ආර් ධාරිතාව ඉහළ දැමීමට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා ගැනීම සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන ලෙසයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ඉල්ලීමක් කළේ.ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන ප්‍රධානීන් මගින් හිඟ උපකරණ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබාගත හැකි බව ද ඇය කියා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *