“වයස 60 ඉක්මවූ අය භාර ගැනීමේ හැකියාවක් නෑ කියලා ඊයේ දිනයේ කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ නිදන්ගත රෝග රාශියක් සහිත මවක් ආපසු නිවසට ගෙනවිත් දාලා”

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ වයස 60 ඉක්මවූ අය භාර ගැනීමේ හැකියාවක් නොමැති බව පවසා කොවිඩ් ආසාදිත මවක් යළි නිවසට ගෙනවිත් දැමීමේ සිද්ධියක් ද වාර්තා වූ බවය.කොවිඩ් ආසාදිතයින් විශාල පිරිසක් මේ වනවිට ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන කරා යොමුවීමට නොහැකිව නිවෙස් තුළ රැඳී සිටින බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පැවසීය.

පසුගිය දින කිහිපයේ බොහෝ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලින් ප්‍රකාශ වුණේ ධාරිතාවය ඉක්මවා ඇති බැවින් ඇතුළත් කර ගැනීමේ ගැටලු තියෙනවා කියලා. වයස 60 ඉක්මවූ අය භාර ගැනීමේ හැකියාවක් නෑ කියලා ඊයේ දිනයේ කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ නිදන්ගත රෝග රාශියක් සහිත මවක් ආපසු නිවසට ගෙනවිත් දාලා තිබුණා.”

එලෙස රැඳීසිටින පිරිස් යම් සංකූලතා හෝ රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන්නේ නම් හැකි ඉක්මණින් තම සංගමය වෙත දැනුම්දෙන ලෙස ද එම මහතා ජනතාවට දැනුම්දෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *