සංචරණය ලිහිල් වූ සැනින් කොවිඩ් අමතක වූ ජනතාව

අද (25) උදෑසන 04.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා සංචරණ සීමා ලිහිල්කර ඇති මෙම කාලසීමාව තුළ විශාල ජනතාවක් නගරාශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට පැමිණෙමින් පවතින බව පවසයි.එම කාලය තුළ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදීගැනීම සඳහා නිවසකින් එක් අයෙකුට පමණක් ළඟම පිහිටි වෙළෙඳසැලට පා ගමනින් යෑමේ අවස්ථාව පවතී.නමුත් මේ වනවිට ප්‍රධාන නගරවලට ජනතාව විශාල වශයෙන් එක්රැස්වෙමින් පවතින බවත් එය බරපතළ ගැටලුවක් බවත් පොලිසිය සඳහන් කළේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *