එක් දිනකදී නිරෝධායන නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමෙන් අත්අඩංගුවටගත් වැඩිම පිරිස අද

නිරෝධායන නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයින් 745 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා කියා සිටියේ නිරෝධායන නීතිය ආරම්භ කළ දින සිට මේ දක්වා කාලය තුල එක් දිනකදී අත්අඩංගුවට ගැනුණු වැඩිම පිරිස බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *