යාස් චණ්ඩ කුණාටුව නිසා පළාත් 6 කට ඉතා අයහපත් කාලගුණයයක්

යාස් සුළි කුණාටුවේ වර්ධනය හේතුවෙන් ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ  උතුර, උතුරු මැද, වයඹ, බස්නාහිර, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත් කල මෙන්ම ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 70 දක්වා ඉහළ යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.මේ හේතුවෙන් ඇතිවෙන තද වැසි හා අකුණු අනතුරු වලින් සිදුවිය හැකි බලපෑම් අවම කර ගැනීමට අවධානයෙන් පසුවන ලෙස ඔවුන් වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *