අද(25) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ග්‍රාම නිලධාරීන් සේවා කටයුතු නැවත්වීමට තීරණයක්

අද මැයි (25) දින මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට තමන් සිය රාජකාරිවලින් ඉවත්වන බව ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරී සංගමය සඳහන් කරනවා.එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල මුලදී යම් ක්‍රමවේදයකට සිදුකළ ද මේ වනවිට ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තු උල්ලංඝනය කරමින් එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බැවින් කොවිඩ් එන්නත්කරණ ක්‍රමවේදයට විරෝධය දක්වමින් ඔවුන් එම තීරණය ගන්නා බවයි එම සංගමයේ සභාපති, සුමිත් කොඩිකාර මහතා සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *