යාස් සුළි කුණාටුව හෙට අලුයම පැයට කිලෝ මීටර් 165ක වේගයෙන් ඉන්දියාට ලංකාවටත් බලපෑම් අවදානයෙන් සිටින්න

යාස් සුළි කුණාටුව හෙට අලුයම පැයට 165km ක වේගයෙන් ඉන්දියාවේ ඔඩිසා ප්‍රාන්තයට කඩා වදිනු ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කලා.මෙහි බලපෑම අසල් වැසි ශ්‍රී ලංකාව මෙන්ම බංග්ලාදේශයටද ඇති වී අති අතර ඒ හේතුවෙන් හෙට දිනයේද මෙරට ඊසාන හා නැගෙනහිර ප්‍රදේශ වලට වැසි ඇති විය හැකියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *