ඊයෙත් වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්

ඊයේ(25 ) දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වු කෝවිඩ් ආසාදිතයින් 2,728 දෙනා අතරින් වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්.එම පිරිස 558 ක් බවයි කෝවිඩ් 19 පැතිරීම වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ.මීට අමතරව කොළඹින් 522ක්, කළුතරින් 476ක්, මහනුවරින් 133ක් සහ ගාල්ලෙන් හදුනා ගත් 117 දෙනා ද ඊයේ හදුනාගත් ආසාදිතයින් අතර වෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *