අයහපත් කාලගුණය හා පොහොර හිගවීම නිසා ඉදිරියේදී එළවළු මිල ඉහළට

පැවැති අයහපත් කාලගුණය හා රට තුළ රසායනික පොහොර හිඟ වීම නිසා ඉදිරි සති කිහිපය තුළ උඩරට හා පහත රට එළවළු හිඟයක් සමග මිල ඉහළ යනු ඇති බව සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ කැඳවුරුම්කරු නාමල් කරුණාරත්න පැවසීය

“කාබනික පොහොර වගාවට හඳුන්වාදීම හොඳයි. එය කළමනාකරණය නොකර හිටිඅඩියේ ගත් තීරණයක් නිසා වෙළෙඳපොළේ තිබුණු පොහොර හා කෘෂි රසායනික සඟවා වැඩි මිලකට අලෙවි කිරීම නිසා ගොවීන් දැඩි ගැටලුවකට ලක්වෙලා. එළවළු දින 45ක වැනි කෙටි කාලීන භෝගයක් නිසා පොහොර නිසි වේලාවට නොදැමීමෙන් නියමිත අස්වැන්න ලබා ගන්න බෑ. විශේෂයෙන් උඩරට එළවළුවලට අනිවාර්යයෙන්ම පොහොර හා කෘමිනාශක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉදිරියේ දී ඵලදාව අඩු වීමෙන් එළවළු මිල වැඩි වීම වලක්වා ගන්න බැහැ “

පසුගිය දිනවල බලපෑ ‘ටවුටේ’ හා ‘යාස්’ සුළි සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් එළවළු වගා කළ බිම් විශාල වශයෙන් විනාශ වී තිබේ. ඊට අමතරව රසායනික පොහොර හා කෘමිනාශක වෙළෙඳපොළේ නොමැති වීමෙන් බොහොමයක් එළවළු නියමිත ඵලදාව ලබා ගත නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *