“එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” නිසා පන්දහසේ දීමනාව ලැබෙන පිරිස්

“එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” නෞකාවේ ඇති වූ ගින්නෙන් බලපෑම් එල්ල වූ ධීවර ජනතාවටත් රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.එම දීමනාව ලබාදිය යුතු පුද්ගලයින්ගේ නාම ලේඛන ලබාදෙන ලෙස ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ.මේ අතර “එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” නෞකාවේ ගින්න හේතුවෙන් දෛනික ධීවර කටයුතු අහිමි වූ ධීවරයන්ට කඩිනම් සහන සලසන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ උපදෙස් දී තිබෙන බව සදහන් වෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *