යාපනයේ සියළුම මත්පැන්හල් වලට නැවත දැනුම් දෙනතුරු මුද්‍රා තබයි

යාපනයේ සියළුම මත්පැන්හල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු මුද්‍රා තැබීමට පියවර ගත් බව යාපනය මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක කාර්යාලය පවසනවා.මත්පැන් හල් වසා ඇති කාල සීමාව තුළ මත්පැන් හල් හිමිකරුවන් විසින් හොර රහසේ අධික මිල ගණන්වලට මත්පැන් අලෙවිකරන බවට ලැබුණ තොරතුරුවලට අනුව ආරක්ෂිත පියවර වශයෙන් මෙලෙස මත්පැන්හල් මුද්‍රා තැබීමට පියවර ගත් බවයි සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පැවසුවේ.යාපනයේ පවතින කොවිඩ් අවදානම මැඩපැවත්වීමට සහය ලබා දෙන ලෙසටත්, මත්පැන්හල් විවෘත්ත කරනා දිනය නැවත දැනුම් දෙන බවත් යාපනයේ සෞඛ්‍ය පරික්ෂක කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *