ලංකාවේ වෙබ් අඩවි කිහිපයකට සයිබර් ප්‍රහාරයක් – Cyber Attack

රජයේ නිල වෙබ් අඩවි කිහිපයකට මෙසේ සයිබර් ප්‍රහාරයක් – Cyber Attack එල්ල වී තිබෙනවා.සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය , රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල වෙබ්

Read more

කොවිඩ් එන්නත්කරණය කාර්යක්ෂම කිරීමට ඩිජිටල් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට සැරසෙයි

ජනතාව සඳහා නව තාක්ෂණයෙන් යුත් ඩිජිටල් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

Read more

තමා අවට ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් අවදානම ගැන දැනුවත් වීමට App එකක් ( Download Link එක සහිතයි)

තමා අවට ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් අවදානම ගැන දැනුවත් වීමට App එකක් කොවිඩ් අවධානම පිළිබඳව සජීවි අයුරින් දැක ගත හැකි වන පරිදි

Read more