යුරෝපා සංගමයේන් ළමුන් සඳහා කොවිඩ් එන්නතකට අනුමැතිය

කොවිඩ් 19 මර්දනය සඳහා ලබාදෙන “ෆයිසර්” එන්නත වයස අවුරුදු 12 – 15ත් අතර ළමයින්ට ලබාදීමට යුරෝපා සංගමයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.කොරෝනා 19 වසංගතය අවසන් කිරීමට මෙය තවත් එක් පියවරක් බවයි යුරෝපා සංගමයේ සෞඛ්‍ය කොමසාරිස් ස්ටෙලා ක්‍රියාකයිඩ්ස් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ කෙසේ වෙතත්, දරුවන්ට එම එන්නත් ලබාදිය යුතු ද යන්න රජයේ තීරණවලින් එදිරියට දෙමව්පියන් විසින් ගත යුතු බව ද ඇය Twitter සටහනක් තබමින් ප්‍රකාශ කරන අතර .යුරෝපා රටක් වන ජර්මනිය ලබන මාසයේ සිට වයස අවුරුදු 12ට වැඩි ළමයින්ට “ෆයිසර්” එන්නත ලබාදීමට දැනටමත් තීරණය කර තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *