කාලගුණ අයහපත් -අකුණුසැර වැදීම නිසා 17 ක් රෝහලේ

පවතින අයහපත් කාලගුණය හා ඇදහැලු‍ණු අධික වර්ෂාවත් සමඟ මෙම අකුණුසැර වැදීම සිදුව ඇති අතර හැටන් , කොටගල , ඩේ‍රටන් වතු යායේ දුරකතන රැහැන් කණුවකට වැදුණුූ අකුණුසැරයකින් එය ආසන්නයේ සිටි කම්කරුවන් 17 දෙනෙකු රෝහල් ගත කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා සිද්ධිය නිසා කම්පනයට සහ සුළු පිලිස්සුම් තුවාල ලැබූ කම්කරුවන් කොටගල ප්‍රාදේශීය රෝහලට ඇතුළත් කල බව සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *