දිලුම් අමුණුගමට තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්

දිලුම් අමුණුගම මහතා අද (03) පෙරවරුවේ ප්‍රජා පොලිස් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

ජනාධිපති කාර්යාලයේදී අමාත්‍යවරයා දිවුරුම් දුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ.

දිලුම් අමුණුගම මහතා වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ද වනවා. 

source: (Colombo Times)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *