තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සිව් දෙනෙකු නිරෝධායනයට

Covid 19 ආසාදනය වීමෙන් පසු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ආශ්‍රිතයන් බවට අනාවරණය වීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 04 දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනයට යොමුවී තිබෙනවා.ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල, අශෝක් අබේසිංහ, හර්ෂ ද සිල්වා සහ තුෂාර ඉඳුනිල් යන මන්ත්‍රීවරුන් මෙලෙස, ස්වයං නිරෝධායනයට යොමුවී ඇති බව සඳහන් වෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *