කළුතර උතුරේ නිවාස සංකීර්ණයක 105 ට කොවිඩ්

කළුතර උතුර පිහිටා නිවාස සංකීර්ණයක පදිංචි වී සිටි 105 කෙනෙකුට කෝවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බව පැවසෙනවා.මෙම සංකීර්ණයේ පදිංචිකරුවන්ට සිදුකළ PCR පරීක්ෂණ සහ රැපිඩ් අන්ටිජන් පරීක්ෂණ මඟින් මෙම කොවිඩ් ආසාදිතයින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා .එම හඳුනාගත් හඳුනා ගත් පිරිස අතර කුඩා දරුවන් හා තරුණ පිරිස් වැඩි බව සෞඛ්‍ය අංශය පවසා සිටින්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *