2021 ලෝක එක්දින ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූ තැන

ලෝක එක්දින ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පෙරමුණ ගැනීමට නවසීලන්තය සමත්ව තිබෙනවා.

මීට පෙර අංක එක ස්ථානයේ රැඳී සිටි එංගලන්ත කණ්ඩායම 04 වන ස්ථානය දක්වා පහළ තිබෙනවා.

2020 මැයි මාසය දක්වා වු තරග සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර තිබෙනවා.

මීට පෙර 04 වන ස්ථානයේ සිටි ඔස්ට්‍රේලියාව දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර ඉන්දියාව දෙවන ස්ථානයේ සිට තුන්වන ස්ථානය දක්වා පසුබැස තිබෙනවා.

ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශ්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ 09 වන ස්ථානයේයි.

මේ අතර පන්දුවාර 20 ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල තවදුරටත් පෙරමුණ ගැනීමට එංගලන්තය සමත්ව තිබෙනවා.

ඉන්දියාව දෙවන ස්ථානයටත් නවසීලන්තය තුන්වන ස්ථානයටත් පත්ව ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව එම ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 08 වන ස්ථානයේ පසුවනවා. 

source:(Colombo Times)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *